Cách Chơi Đội Hình Đấu Sĩ DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất Hiện Nay

Cách Chơi Đội Hình Đấu Sĩ DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất Hiện Nay: Bao gồm: Blitzcrank (1), Renekton (1), Lee Sin (2), Vi (2), Jax (3), Riven (3) và Sejuani (4). Các tướng Đấu Sĩ nhận được lượng máu bổ sung tăng lên ở mỗi điểm dừng. 2 Đấu Sĩ: 20% máu tối đa 4 Đấu Sĩ: 40% máu tối đa 6 Đấu Sĩ: 50% máu tối đa 8 Đấu Sĩ: 89% máu tối đa

Giới Thiệu Đội Hình Đấu Sĩ DTCL Mùa 8

Cách Chơi Đội Hình Đấu Sĩ DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất Hiện Nay

Bao gồm: Blitzcrank (1), Renekton (1), Lee Sin (2), Vi (2), Jax (3), Riven DTCL (3) và Sejuani DTCL (4).

Các tướng Đấu Sĩ nhận được lượng máu bổ sung tăng lên ở mỗi điểm dừng.

  • 2 Đấu Sĩ: 20% máu tối đa
  • 4 Đấu Sĩ: 40% máu tối đa
  • 6 Đấu Sĩ: 50% máu tối đa
  • 8 Đấu Sĩ: 89% máu tối đa

Cách Chơi Đội Hình Đấu Sĩ ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo

Cách Chơi Đội Hình Đấu Sĩ DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất Hiện Nay

Đội Hình 8 Đấu Sĩ + Mordekaiser DTCL

Tags: Đội Hình Đấu Sĩ Mạnh Nhất, Cách Chơi Đội Hình Đấu Sĩ DTCL, Hướng Dẫn Chơi Đội Hình Đấu Sĩ DTCL, Đội Hình Đấu Sĩ DTCL Mạnh Nhất

Related Posts