Cách Chơi Đội Hình Hộ Vệ DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất Hiện Nay

Cách Chơi Đội Hình Hộ Vệ DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất Hiện Nay: Bao gồm: Poppy (1), Wukong (1), Rell (2), Riven (3) và Sett (4) Ngay sau khi bắt đầu trận, các tướng Hộ Vệ sẽ khiêu khích kẻ thù ở gần mình. Tất cả các đồng minh nhận được thêm giáp và các tướng Hộ Vệ nhận được nhiều hơn. Giáp tăng tại mỗi điểm dừng.

Giới Thiệu Đội Hình Hộ Vệ DTCL Mùa 8

Đội Hình Hộ Vệ Mạnh Nhất, Cách Chơi Đội Hình Hộ Vệ DTCL, Hướng Dẫn Chơi Đội Hình Hộ Vệ DTCL, Đội Hình Hộ Vệ DTCL Mạnh Nhất

Bao gồm: Poppy (1), Wukong (1), Rell (2), Riven DTCL (3) và Sett DTCL(4)

Ngay sau khi bắt đầu trận, các tướng Hộ Vệ sẽ khiêu khích kẻ thù ở gần mình. Tất cả các đồng minh nhận được thêm giáp và các tướng Hộ Vệ nhận được nhiều hơn. Giáp tăng tại mỗi điểm dừng.

  • 2 Hộ Vệ: 30 áo giáp cho toàn đội và 60 cho các tướng Hộ Vệ
  • 4 Hộ Vệ: 60 áo giáp cho toàn đội và 120 cho các tướng Hộ Vệ
  • 6 Hộ Vệ: 100 áo giáp cho toàn đội và 200 cho các tướng Hộ Vệ

Các Tướng Đội Hình Hộ Vệ DTCL Mùa 8

 

Cách Chơi Đội Hình Hộ Vệ ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo

Tags: Đội Hình Hộ Vệ Mạnh Nhất, Cách Chơi Đội Hình Hộ Vệ DTCL, Hướng Dẫn Chơi Đội Hình Hộ Vệ DTCL, Đội Hình Hộ Vệ DTCL Mạnh Nhất

Related Posts