Cách Chơi Đội Hình Linh Vật DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất Hiện Nay

Cách Chơi Đội Hình Linh Vật DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất Hiện Nay: Bao gồm: Galio (1); Nasus (1); Malphite (2); Yuumi (2); Alistar (3); Nunu (5) Sau khi bị kết liễu, các tướng Linh Thú rút lui sang bên lề sàn đấu để cổ vũ cho đội của họ. Toàn bộ đồng minh phục hồi một phần trăm máu tối đa cứ sau ba giây, được tăng thêm một phần trăm cho mỗi tướng Linh thú cổ vũ. Các tướng Linh Thú tăng gấp đôi, hồi lại máu theo số lượng tướng Linh Thú trên sàn đấu. 2 Linh Thú: Hồi 1.5% máu 4 Linh Thú: Hồi 2,5% máu 6 Linh Thú: Hồi phục 4,5% máu 8 Linh Thú: Hồi phục 7% máu

Zoe DTCL Mùa 8

Cách Lên Đồ Cho Tướng DTCL Mùa 8

Cách Ghép Đồ DTCL Mùa 8

Giới Thiệu Đội Hình Linh Vật DTCL Mùa 8

Cách Chơi Đội Hình Linh Vật DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất Hiện Nay

Bao gồm: Galio (1); Nasus (1); Malphite (2); Yuumi (2); Alistar (3); Nunu (5)

Sau khi bị kết liễu, các tướng Linh Thú rút lui sang bên lề sàn đấu để cổ vũ cho đội của họ. Toàn bộ đồng minh phục hồi một phần trăm máu tối đa cứ sau ba giây, được tăng thêm một phần trăm cho mỗi tướng Linh thú cổ vũ. Các tướng Linh Thú tăng gấp đôi, hồi lại máu theo số lượng tướng Linh Thú trên sàn đấu.

  • 2 Linh Thú: Hồi 1.5% máu
  • 4 Linh Thú: Hồi 2,5% máu
  • 6 Linh Thú: Hồi phục 4,5% máu
  • 8 Linh Thú: Hồi phục 7% máu

Cách Chơi Đội Hình Linh Vật ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo

1/ Đội Hình Linh Vật Thần Đồng

✅ Cách Chơi Đội Hình Linh Vật ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo Theo Meta Mới

+ Các tướng đội hình: Ekko, Alistar, Nunu, Annie, Janna, Galio, Zoe, Yuumi

+ Các tướng lên đồ chính: 

  • Annie: Giáp Máu, Giáp Gai, Thú Tượng Thạch Giáp
  • Zoe DTCL: Bùa Xanh, Quỷ Thư,  Găng Bảo Thạch
  • Nunu DTCL: Kiếm Sứng, Nỏ Set, Quyền Trượng

Tags: Đội Hình Linh Vật Mạnh Nhất, Cách Chơi Đội Hình Linh Vật DTCL, Hướng Dẫn Chơi Đội Hình Linh Vật DTCL, Đội Hình Linh Vật DTCL Mạnh Nhất

Related Posts