Bí Mật Cách Chơi Đội Hình Ngưu Binh DTCL Mùa 8 Siêu Mạnh Mới Nhất

Bí Mật Cách Chơi Đội Hình Ngưu Binh DTCL Mùa 8 Siêu Mạnh Mới Nhất: Các tướng Đội Hình Ngưu Binh sẽ nhận thêm tốc độ đánh theo % máu đã mất và trở nên bất tử trong 1 giây trước khi bị hạ gục.

Giới Thiệu Đội Hình Ngưu Binh DTCL Mùa 8

Giới Thiệu Đội Hình Ngưu Binh DTCL Mùa 8

Các tướng Đội Hình Ngưu Binh sẽ nhận thêm tốc độ đánh theo % máu đã mất và trở nên bất tử trong 1 giây trước khi bị hạ gục.

Tướng Giá tiền
Talon 1
Annie 2
Fiora 2
Alistar 3
Viego 4
Aphelios 5
  • Mốc 2: 20% – 40% Tốc độ Đánh
  • Mốc 4: 40% – 80% Tốc độ Đánh
  • Mốc 6: 100% – 200% Tốc độ Đánh
  • Mốc 8: 200% – 400% Tốc độ Đánh

Cách Chơi Đội Hình Ngưu Binh ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo

Cách Chơi Đội Hình Ngưu Binh ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo

+ Các tướng gồm: Talon, Fiora, Alistar, Annie, Leona, Viego, Vi, Aphelios

+ Lên Đồ Các Tướng Chính: 

  • Aphelios DTCL: Cuồng Đao, Diệt khổng lồ, Huyết kiếm
  • Talon DTCL:  Diệt khổng lồ, Bàn tay công lý, Găng bảo thạch
  • Annie:  nỏ sét, giáp máu, giáp lửa
  • Viego: Bàn tay công lý, Găng bảo thạch, Quyền Trượng

Tags: Đội Hình Ngưu Binh Mạnh Nhất, Cách Chơi Đội Hình Ngưu Binh DTCL, Hướng Dẫn Chơi Đội Hình Ngưu Binh DTCL, Đội Hình Ngưu Binh DTCL Mạnh Nhất

Related Posts