Cách Chơi Đội Hình Siêu Công Nghệ DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất Hiện Nay

Cách Chơi Đội Hình Siêu Công Nghệ DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất Hiện Nay: Bao gồm: Ashe (1); Renekton (1); Yasuo (2); Senna (3); Sejuani (4); Zed (4); Mordekaiser (5) Mỗi nhà tướng Siêu Công Nghệ được chỉ định một máy bay không người lái chiến đấu ở bên cạnh. Khi tấn công hoặc bị tấn công bằng đòn đánh tay, máy bay không người lái có 50% tỉ lệ gây sát thương phép cho mục tiêu của tướng Siêu Công Nghệ. Có thời gian hồi chiêu 0,5 giây. Khi một tướng Siêu Công Nghệ bị tiêu diệt, máy bay không người lái được chỉ định tập trung gần tướng Siêu Công Nghệ còn sống gần nhất. Thiệt hại từ máy bay không người lái tăng lên ở mỗi điểm dừng.

Senna DTCL Mùa 8

Cách Lên Đồ Cho Tướng DTCL Mùa 8

Cách Ghép Đồ DTCL Mùa 8

Giới Thiệu Đội Hình Siêu Công Nghệ DTCL Mùa 8

Cách Chơi Đội Hình Siêu Công Nghệ DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất Hiện Nay

Bao gồm: Ashe (1); Renekton (1); Yasuo (2); Senna (3); Sejuani (4); Zed (4); Mordekaiser (5)

Mỗi nhà tướng Siêu Công Nghệ được chỉ định một máy bay không người lái chiến đấu ở bên cạnh. Khi tấn công hoặc bị tấn công bằng đòn đánh tay, máy bay không người lái có 50% tỉ lệ gây sát thương phép cho mục tiêu của tướng Siêu Công Nghệ. Có thời gian hồi chiêu 0,5 giây. Khi một tướng Siêu Công Nghệ bị tiêu diệt, máy bay không người lái được chỉ định tập trung gần tướng Siêu Công Nghệ còn sống gần nhất. Thiệt hại từ máy bay không người lái tăng lên ở mỗi điểm dừng.

  • 3 Siêu Công Nghệ: Tia laser của Drone gây 50 sát thương phép
  • 6 Siêu Công Nghệ: Tia laser của Drone gây 130 sát thương phép
  • 9 Siêu Công Nghệ: Tia laser của Drone gây 210 sát thương phép và mỗi tướng Siêu Công Nghệ có thêm một Drone khác.

Các Tướng Đội Hình Siêu Công Nghệ DTCL Mùa 8

 

Cách Chơi Đội Hình Siêu Công Nghệ ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo

Tags: Đội Hình Siêu Công Nghệ Mạnh Nhất, Cách Chơi Đội Hình Siêu Công Nghệ DTCL, Hướng Dẫn Chơi Đội Hình Siêu Công Nghệ DTCL, Đội Hình Siêu Công Nghệ DTCL Mạnh Nhất

Related Posts