Cách Chơi Đội Hình Tiên Phong DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất Hiện Nay

Cách Chơi Đội Hình Tiên Phong DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất Hiện Nay: Bao gồm: Draven (2), Miss Fortune (4), Samira (4) và Mordekaiser (5). Át Chủ Bài chỉ được kích hoạt khi có 1 hoặc cả 4 tướng Át Chủ Bài trên bàn cờ. Một tướng Át Chủ Bài sẽ kết liễu kẻ địch khi chúng giảm xuống ngưỡng máu của mình. 1 Át Chủ Bài: Kết liễu kẻ thù dưới 15 phần trăm máu 4 Át Chủ Bài: Kết liễu kẻ thù dưới 30 phần trăm máu

Malphite DTCL Mùa 8

Cách Lên Đồ Cho Tướng DTCL Mùa 8

Cách Ghép Đồ DTCL Mùa 8

Giới Thiệu Đội Hình Tiên Phong DTCL Mùa 8

Cách Chơi Đội Hình Tiên Phong DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất Hiện Nay

Bao gồm: Draven (2), Miss Fortune (4), Samira (4) và Mordekaiser (5).

Át Chủ Bài chỉ được kích hoạt khi có 1 hoặc cả 4 tướng Át Chủ Bài trên bàn cờ. Một tướng Át Chủ Bài sẽ kết liễu kẻ địch khi chúng giảm xuống ngưỡng máu của mình.

  • 1 Át Chủ Bài: Kết liễu kẻ thù dưới 15 phần trăm máu
  • 4 Át Chủ Bài: Kết liễu kẻ thù dưới 30 phần trăm máu

Các Tướng Đội Hình Tiên Phong DTCL Mùa 8

 

Cách Chơi Đội Hình Tiên Phong ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo

Tags: Đội Hình Tiên Phong Mạnh Nhất, Cách Chơi Đội Hình Tiên Phong DTCL, Hướng Dẫn Chơi Đội Hình Tiên Phong DTCL, Đội Hình Tiên Phong DTCL Mạnh Nhất

Related Posts