Cách Chơi Đội Hình Vệ Binh Tinh Tú DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất Hiện Nay

Cách Chơi Đội Hình Vệ Binh Tinh Tú DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất Hiện Nay: Bao gồm: Lux (1); Rell (2); Yuumi (2); Kai’sa (3); Nilah (3); Ekko (4); Taliyah (4); Syndra (5) Vệ Binh Tinh Tú đơn giản là sẽ cung cấp thêm mana cho các tướng VBTT theo thời gian. Vệ Binh Tinh Tú trước đó đã trao mana cho nhau trong DTCL mùa 3 – Vô Hạn Thiên Hà. Đến mùa 8 này không thay đổi nhiều, bạn thêm vào càng nhiều các tướng VBTT thì lượng mana các tướng VBTT nhận được càng nhiều.

Giới Thiệu Đội Hình Vệ Binh Tinh Tú DTCL Mùa 8

Cách Chơi Đội Hình Vệ Binh Tinh Tú DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất Hiện Nay

Bao gồm: Lux (1); Rell (2); Yuumi (2); Kai’sa (3); Nilah (3); Ekko DTCL (4); Taliyah DTCL (4); Syndra DTCL(5)

Vệ Binh Tinh Tú đơn giản là sẽ cung cấp thêm mana cho các tướng VBTT theo thời gian. Vệ Binh Tinh Tú trước đó đã trao mana cho nhau trong DTCL mùa 3 – Vô Hạn Thiên Hà. Đến mùa 8 này không thay đổi nhiều, bạn thêm vào càng nhiều các tướng VBTT thì lượng mana các tướng VBTT nhận được càng nhiều.

  • 3 VBTT: 35% năng lượng bổ sung
  • 5 VBTT: 60% năng lượng bổ sung
  • 7 VBTT: 100% năng lượng bổ sung
  • 9 VBTT: 150% năng lượng bổ sung

Cách Chơi Đội Hình Vệ Binh Tinh Tú ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo

1/ Đội Hình 7 Vệ Binh Tinh Tú: Taliyah Gank Team

Cách Chơi Đội Hình Vệ Binh Tinh Tú DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất Hiện Nay

+ Các Tướng Đội Hình Vệ Binh Tinh Tú: Lux (1); Rell (2); Yuumi (2; Nilah (3); Ekko (4); Taliyah (4); Syndra (5)

Tags: Đội Hình Vệ Binh Tinh Tú Mạnh Nhất, Cách Chơi Đội Hình Vệ Binh Tinh Tú DTCL, Hướng Dẫn Chơi Đội Hình Vệ Binh Tinh Tú DTCL, Đội Hình Vệ Binh Tinh Tú DTCL Mạnh Nhất

 

 

Related Posts